ועדת הכספים אישרה: תקציב בחירות 2013 יעמוד על 246.8 מיליון שקל

ועדת הכספים אישרה הבוקר את התקציב לבחירות. מדובר בתקציב הגדול ב-40 מיליון שקל מתקציב בחירות 2009, שעמד על 206.8 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מהגידול בשכר ומהצורך להגדיל ולהרחיב את ההיערכות ליום הבחירות עצמו

אושר תקציב בחירות 2013 (רויטרס)

ועדת הכספים אישרה הבוקר את תקציב בחירות 2013 והוא יעמוד על 246.8 מיליון שקל. מדובר בתקציב הגדול ב-40 מיליון שקל מתקציב בחירות 2009, שעמד על 206.8 מיליון שקל.

הגידול נובע בעיקר מהגידול בשכר ומהצורך להגדיל ולהרחיב את ההיערכות ליום הבחירות עצמו, במסגרת זו הוספו יותר קלפיות, טפסים ועובדים. בנוסף, כולל התקציב, הכנת כוח אדם לבחירות באמצעות הדרכות והוצאות מחשוב.

350 אלף שקל לשידורי תעמולה

התקציב שאושר היום כולל גם את תקציב הבחירות עצמן וגם את התקציב השוטף, העומד על כ-11 מיליון שקל ב-2013, עבור 11 חודשים שהן תתנהל המדינה ללא תקציב מאושר לנוכח הבחירות. תקציב בחירות 2013 כולל הכנות לקראת הבחירות ותקציב שוטף בעלות של 82 מיליון שקל, לפעילות ביום הבחירות הוקצבו 76 מיליון שקל, ושכר לעובדי יום הבחירות בסכום של 58 מיליון שקל. עבור פעולות המחשוב הוקצה סכום של 22 מיליון שקל.

עוד כולל התקציב הוצאה של 501 אלף שקל עבור בדיקת מקומות הקלפי לרבות איתור קלפיות חדשות וקלפיות המותאמות לבעלי מוגבלויות, ארגון הצבעת ישראלים בנציגויות בחו"ל שעלותה 720 אלף שקל, הפקת סרטון הסברה לציבור בסכום של 1.8 מיליון שקל, הדרכה למזכירי וחברי ועדות קלפי בעלות של 935 אלף שקל ושכר המדריכים יעמוד על 982 אלף שקל.

לעריכת שידורי התעמולה של המפלגות הוקצו 350 אלף שקל, לשירותי מנהלה מהכנסת, שבה שוכנת ועדת הבחירות המרכזית הוענקו 5.4 מיליון שקל. סעיף זה כולל תשלומים למנהל הכנסת עבור ארנונה על השימוש במרחבים הציבוריים, שימוש במערכות המחשב והאינטרנט, אירוח אתר הכנסת, תשלומים עבור שירותי אחזקה, ניקיון ועבודות דפוס. בנוסף, תשלום הוצאות שכר והוצאות רכב למנכ"ל הוועדה המרכזית.

גפני: לא להגיע לתקרת התקציב

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני פנה למנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית ולעובדיה: "ילעשות מאמצים על-מנת שלא להגיע לניצול מלוא התקציב. מדובר בכסף ציבורי גדול ויש לעשות מאמצים שלא להגיע לתקרת התקציב". עוד דרש גפני, "להציג לפני ועדת הכספים ולהביא לאישורה כל שינוי תקציבי וההעברה בין סעיפי התקציב הכולל שאושר".