המעמד הבינוני מוציא הכי הרבה על משכנתה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום דוח על מעמד הביניים בישראל: ההכנסה הממוצעת למשק בית - 11,677 שקל לחודש; 36% מעריכים כי אם יאבדו את עבודתם, סיכוייהם למצוא עבודה בשכר דומה נמוכים או קלושים; מוציאים הכי הרבה על משכנתה - שני הורים עם ילדים. תמונת מצב

חוששים מאבטלה. אילוסטרציה (רויטרס)

אזרחים שגרים ביישובים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך מוציאים יותר ממה שהם מכניסים, אחוז גבוה יותר מהם חוששים לאבד את עבודתם ומעריכים שסיכוייהם למצוא עבודה אחרת - נמוכים, ורבים מהם מדווחים על מצב בריאותי לא טוב. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הדוח עוסק במעמד הבינוני בישראל. מהנתונים עולה שבמשקי בית ביישובים במעמד הגבוה ובמעמד הבינוני, ההפרש בין ההכנסה הכספית נטו לבין ההוצאה הכספית הממוצעת למשק בית עומד על כ-20%: במעמד הגבוה 15,297 שקל הכנסה נטו לעומת 12,609 שקל הוצאה, ובמעמד הבינוני 11,677 שקל הכנסה נטו לעומת 9,691 שקל הוצאה.

לעומת זאת, במשקי בית ביישובים במעמד הנמוך ההוצאה הכספית גבוהה מההכנסה נטו ב-8.7%: 8,083 שקל הכנסה לעומת 8,860 שקל הוצאה.

חוששים מכניסה למעגל האבטלה

עוד עולה מהדוח כי ב-45% ממשקי הבית ביישובים במעמד הבינוני ובמעמד הגבוה יש שני מפרנסים ויותר במשק הבית, לעומת 30% ביישובים במעמד הנמוך.

ב-2010, ל-10% מהמועסקים היה "חשש גדול מאד" או "חשש גדול" לאבד את עבודתם בהשוואה ל-16% בשנת 2002. ל-9% מהמועסקים הגרים ביישובים במעמד הבינוני ובמעמד הגבוה יש חשש גדול מאד או חשש גדול לאבד את עבודתם, זאת לעומת 16% מהמועסקים הגרים ביישובים במעמד הנמוך.

נטל המשכנתה (חדשות 2)

ב-2010, 56% מהמועסקים העריכו כי אם יאבדו את עבודתם, יש להם סיכוי גדול מאוד או סיכוי גדול למצוא עבודה אחרת ברמת ההכנסה הנוכחית לפחות. 36% מעריכים כי אם יאבדו את עבודתם, סיכוייהם למצוא עבודה בשכר דומה נמוכים או קלושים.

שיעור המעריכים את סיכוייהם כנמוכים למצוא עבודה במידה שיאבדו אותה, גבוה יותר בקרב הגרים ביישובים במעמד הנמוך: 49% מהגרים ביישובים במעמד הנמוך לעומת 32% מהגרים ביישובים במעמד הגבוה.

מוציאים הכי הרבה על משכנתה: שני הורים עם ילדים

בנוגע למאפייני דיור של המעמד הבינוני עולה כי ב-2010, ביישובים במעמד חברתי-כלכלי בינוני גרים 68% מכלל משקי הבית בישראל. ההוצאה הממוצעת הגבוהה ביותר על פירעון משכנתה ביישובים במעמד הבינוני, הייתה במשקי בית עם שני מבוגרים ויותר עם ילדים: 2,925 שקל.

גם שיעור משלמי המשכנתה מתוך משקי בית אלה הוא הגבוה ביותר - 52%. ההוצאה הממוצעת הנמוכה ביותר על משכנתה היא במשקי בית של נפש אחת מעל גיל 64: 1,341 שקל, ושיעור משלמי המשכנתה מתוך משקי בית אלו הוא הנמוך ביותר- 5%.

רבע מהישראלים מדוכאים "מדי פעם"

עוד עולה מהדוח כי 25% מהישראלים בני 20 ומעלה חשים בדידות לעתים קרובות או מדי פעם. בקרב הגרים ביישובים במעמד הבינוני 24% חשו בדידות לעומת 29% במעמד הנמוך ו-23% במעמד הגבוה. בנוסף, 26% מתושבי המעמד הבינוני חשו לחוצים לעתים קרובות, 22% חשו מלאי מרץ לעתים רחוקות או אף פעם, ו-10% חשו מדוכאים. שיעורים אלו גבוהים יותר בהשוואה לשיעורים שנמצאו בקרב הגרים ביישובים במעמד הגבוה ובמעמד הנמוך.

עושים כושר? (AP)

ביישובים במעמד חברתי-כלכלי נמוך, אחוז המדווחים על מצב בריאות לא טוב גבוה פי 2-3 לעומת הגרים ביישובים במעמד חברתי-כלכלי גבוה, בכל קבוצות הגיל. עם העלייה ברמה החברתית-כלכלית של יישוב המגורים, עולה גם העיסוק בפעילות גופנית: ביישובים במעמד הנמוך - 23% מבצעים פעילות גופנית, לעומת 32% בישובים במעמד הבינוני ו-35% ביישובים במעמד הגבוה.