האם אילן בן דב בדרך לאבד את השליטה ב"סאני"?

החברה שבבעלות איש העסקים ומחזיקה ב-79% ממניות "פרטנר" פרסמה באישון לילה דוחות כספיים חמורים שהציגו גירעון של 90 מיליון שקלים בהון החוזר, לצאת הערת "עסק חי" - המצביעה על חששות כבדים באשר ליכולתה של החברה להמשיך להתקיים

אילן בן דב (חדשות 2)

הדוחות הכספיים של "סאני" שבבעלות איש העסקים אילן בן דב פורסמו - ורחוקים מלהיות מחמיאים. מהנתונים עולה תמונה קשה של ירידה חדה ברווחים, גרעון בהון העצמי ונפילה בהחזקה העיקרית של החברה - מניית פרטנר. בעקבות כך הצמידו רואי החשבון של "סאני" הערת "עסק חי" לחברה - מחשש שזו לא תוכל להמשיך ולהתקיים.

חברת "סאני" מחזיקה בכ-79% ממניות פרטנר, בעיקר דרך חברת סקיילקס. היא נסחרת בבורסה בשווי של 201 מיליון שקלים. איש העסקים אילן בן דב מחזיק ב-73% מהחברה. מנתוני דוח הרבעון הראשון לשנה זו שפירסמה החברה באישון לילה עולה כי ל"סאני" גירעון של 90 מיליון שקלים בהון העצמי, נכסים ב-213 מיליון שקלים והתחייבויות של 277 מיליון שקלים.

"קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'", נכתב בדוחות החברה. "לאור אי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה, קיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולבנק -  שהעמיד לחברה אשראי - במהלך השנה הקרובה".

בדוחות הכספיים, שפורסמו באישון ליל, מזהירה "סאני" מאובדן שליטה של בן דב בחברה: "לאירועים המתוארים לעיל ולהתפתחויות בקשר להם עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על החברה ובין היתר על יכולתה של החברה לפעול כ'עסק חי'", צוין בדוחות הכספיים. "האירועים המתוארים לעיל עלולים להביא לכך שמר אילן בן דב יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת