דוח אדוה: גדל כוחם של המעסיקים ושל המאיון העליון

אמנם הפועלים חוגגים היום, אבל מהדוח של מרכז אדוה עולה כי דווקא המעסיקים ממשיכים לחגוג על חשבונם. בעשור האחרון עלו הכנסותיה של ישראל ב-35%, אך בעוד שההכנסות של העובדים גדלו ב-23%, הכנסות המעסיקים גדלו ב-85%. מאידך, מציינים בדוח את הצמיחה במשק הישראלי ואת הירידה בשיעור האבטלה

מצב המעסיקים השתפר, של הפועלים קצת פחות (חדשות 2)

דוח מיוחד של מרכז אדוה לשוויון וצדק חברתי בישראל, שעסק בהכנסה הלאומית של ישראל, ובחלוקה בין העובדים למעסיקים, מגלה ששנת 2011 הייתה שנה מוצלחת בשוק העבודה הישראלי. אבל מי נהנה מאותה הצלחה? נתונים שעולים מהדוח מגלים פער ניכר בין חלקם של העובדים בנתונים החיובים, לעומת אלו של המעסיקים.

מעיקרי הדוח, אותו חיברו שלמה סבירסקי ואתי קונור-אטיאס, ניתן ללמוד כי בעשור האחרון גדלה ההכנסה הלאומית בשיעור של 35%, אך בעוד שחלקם היחסי של העובדים גדל ב-23%, חלקם של המעסיקים בעוגת ההכנסה גדל בשיעור חד של 85%.

בנוסף, גורסים מחברי הדוח כי המאיון העליון ממשיך ליטול לעצמו חלק הולך וגדל מעוגת ההכנסות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המובאים בדוח, המאיון העליון ריכז אצלו בשנת 2010, 6.8% מכלל הכנסות השכירים בישראל. השיעור הגבוה ביותר בעשור האחרון, ו-14.1% מכלל ההכנסה לנפשות בישראל.

במרכז אדוה טוענים כי הנתונים הללו מעידים מחד על ריכוז של הון והכנסות בידי מיעוט, ומצד שני שוק עבודה שאינו מצליח לפרנס בכבוד חלק גדול מן המועסקים בו. לדברי גורמים במרכז, רווחי המיעוט היום עלולים להתברר כהפסד עתידי של ישראל, שכן עובדים ועובדות המתקשים לקיים רמת חיים נאותה ולהנחיל לעצמם ולילדיהם הכשרה והשכלה נאותים יתקשו להוות תשתית איתנה לפיתוח כלכלי ארוך טווח.

עם זאת, מציינים כי שנת 2011 הייתה שנה טובה למשק הישראלי מבחינת שוק העבודה, שהצליח להצמיח כ-80 אלף מקומות עבודה חדשים, והעובדה שהמשק הצליח לצמוח בשיעור גבוה יותר מרוב מדינות המערב שחוו מיתון השנה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת