הרווח הנקי של תנובה צנח ב-17%

המחאה החברתית וסגירת הפעילות ברומניה פוגעים בתוצאותיה הכספיות של קבוצת תנובה. הכנסות הקבוצה רשמו אמנם ב-2011 גידול של 5.6% ל- 7.64 מיליארד שקל בשנת 2011, אולם הרווח התפעולי והרווח הנקי נשחקו

בגלל מחאת הקוטג'? רווחי תנובה ירדו (AP)

חברת תנובה חותמת את שנת 2011 עם רווח נקי של 428 מיליון שקל - זאת לעומת רווח נקי של 516 מיליון שקל בשנת 2010. מדובר בנפילה של 17%.

הכנסות הקבוצה רשמו אומנם בשנה החולפת גידול של 5.6% ל- 7.64 מיליארד שקל - אולם הרווח התפעולי והרווח הנקי נשחקו. נתונים אלה עולים מהערכת שווי שביצעה חברת גיזה זינגר אבן לתנובה, והמתבססת על התוצאות בפועל של שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011 ואומדן לתוצאות הרבעון הרביעי. את הערכת השווי פרסמה היום מבטח שמיר לבורסה בת"א.

לפי הערכת השווי הנוכחית לתנובה, הנכונה ליוני 2011, החברה שווה 7.3 מיליארד שקל, כלומר: משוויה נמחקו 2.2 מיליארד שקל תוך חצי שנה. כל זאת, עוד לפני תחילת המחאה החברתית. עיקר המחיקה בשווי נבע מדיבידנד שאייפקס ויתר בעלי המניות משכו מתנובה בהיקף של מעל 1.3 מיליארד שקל בינואר 2011.

מהניתוח של גיזה עולה, כי 95% מהכנסות החברה נובעות ממכירות בשוק הישראלי ורובם מגיע מפעילות החלב. "פעילות החלב מניבה את מרבית ההכנסות והרווח של הקבוצה והגידול בהכנסות בין השנים 2007 ל-2011 נבע ממחירי המוצרים השונים", כותבים כלכלני גיזה.

קרבות מחירים

לדברי החברה, קרבות המחיר מול טרה והתגברות הביקורת הציבורית כתגובה להעלאות המחיר של החברה, מיתנו את עליות המחיר בשנת 2010. אבל זו, כך מתברר, הואצה בשנת 2011 שכן החברה מציינת כי הגידול בהכנסות החברה במחצית הראשונה של 2011 שעמד על 6.6%, "נבע בעיקר מעליות מחירים שבוצעו בחציון השני של 2010 ובמאי 2011, ומיתרון לגודל".

בשנת 2010 רשמה תנובה שיא בשיעורי הרווחיות בכל הפרמטרים, כפי הנראה כתוצאה מעליות מחיר שביצעה החברה, ואילו בשנת 2011 היא רושמת ירידה בכל שיעורי הרווחיות בעיקר בשל המבצעים שהובילו להורדות מחירים. הרווח הגולמי בשנת 2011 הסתכם במיליארד שקל והיווה 26% מהמכירות, לעומת שיעור רווח גולמי של 29.2% בשנת 2010. שיעור הרווח התפעולי ירד מ-9.8% בשנת 2010 ל-7% בשנת 2011, והסתכם ב-531 מיליון שקל.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק