ברגע האחרון: ערוץ 10 ניצל מסגירה

ארבעה ימים לפני האולטימטום האחרון - ערוץ 10 ניצל מסגירה, לפחות עד סוף השנה. בתום שימוע שנערך בשעות האחרונות, הרשות השניה החליטה להאריך את זיכיון הערוץ עד ה-31 בדצמבר 2012. ערוץ 10: "מברכים על כל פתרון שיאפשר המשך פעילות הערוץ ומימוש רפורמת הרישיונות"

ניצל מסגירה - בינתיים. ערוץ 10

סוף המשבר - בינתיים: בתום שימוע שנערך בשעות האחרונות לערוץ 10, החליטה הרשות השניה להאריך את זיכיון הערוץ עד ה-31 בדצמבר 2012. מערוץ 10 נמסר כי "אנחנו מברכים על כל פתרון שיאפשר המשך פעילות הערוץ ומימוש רפורמת הרישיונות".

בשימוע השתתפו מטעם ישראל 10 המנכ"ל, יוסי ורשבסקי, והיועצת המשפטית, עו"ד דבורה קמחי. נציגי הערוץ ביקשו מהמועצה להאריך את זיכיון השידורים של הערוץ שאמור היה לפוג בעוד ארבעה ימים. החלטת המועצה התקבלה על רקע חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מאתמול, שבה נקבע כי המועצה מוסמכת לדון בשאלת הארכת הזיכיון כאמור, בכפוף לבדיקת עמידה בתנאי כשירות נקודתיים שנקבעו בחוק, וזאת למרות אי עמידת ישראל 10 בכלל הוראות הדין.

בתום השימוע לערוץ, התכנסו חברי המועצה בלבד והחליטו כי זכיונה של "ישראל 10" יוארך עד לסוף שנת 2012, וזאת בכפוף להשלמת בדיקת עמידתה בתנאי הכשירות כאמור וביצוע כל הנדרש ממנה לשם כך. המועצה חייבה את ערוץ 10 להמציא עד תחילת פברואר את כל המסמכים הנדרשים, המוכיחים את הכשירות לקבלת הארכת הזיכיון.

יצוין, כי המועצה לא קיבלה עד כה שום החלטה שנוגעת לחובות הערוץ בגין אי תשלום תמלוגים ודמי זיכיון בסך 43.5 מיליון שקל עד סוף שנת 2011. כמו כן המועצה לא החליטה עד כה אם אי-התשלום ייחשב להפרה זניחה או הפרה מסוג אחר – דבר שיכריע את הכף לגבי קבלת הרישיון להפעלת הערוץ. אי לכך, בשבועות הקרובים תדון המועצה בצעדים שיש לנקוט כלפי ישראל 10 בגין הפרת החובות לתשלום החוב הדחוי, בהתאם לכל האמצעים העומדים לרשותה.

כמו כן, המועצה דורשת כבר בשלב זה כי בעלי המניות של הערוץ יעבירו הצהרה באשר למחויבותם להמשיך ולתמוך במילוי מחויבויותיו של הערוץ במהלך השנה הקרובה.

מנכ"ל הרשות השניה, מנשה סמירה, אמר בתגובה: "ההחלטה שהתקבלה נותנת פרק זמן ושהות לגורמים השונים ובעיקר לישראל 10 על מנת למצוא פתרון שיבטיח המשך שידורים וקיומם של שני ערוצי טלוויזיה לפחות. למשל, שתהליכי החקיקה בשבועות הקרובים יבשילו לכדי תיקון שיסדיר את הנושא או כניסת משקיעים לשיכולים בהחלט לסייע לזכיין".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק