דוח ה-OECD: "עלייה בעוני בישראל, חשש לבועת נדל"ן"

הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, ה-OECD, מפרסם היום את הנתונים אודות ישראל. מהדוח עולה כי למרות שישראל שרדה את המשבר הכלכלי של 2008-09, המצב בארץ עדיין קשה בכל הקשור לעוני ונדל"ן. עם זאת, הדוח משבח שיפורים בחינוך, עמלות הבנקים ויישום המלצות טרכטנברג

שטייניץ ופישר. ארכיון (חדשות 2)

על רקע המשבר הכלכלי הקשה בגוש האירו, מפרסם היום ארגון ה-OECD, הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, סקירה כלכלית של המצב בישראל לשנת 2011. מהדוח עולה כי האתגרים המרכזיים של ישראל לטווח הארוך הם החולשה המתמשכת בגידול בהכנסה לנפש והשיעור הגבוה של העוני.

מהדוח עולה כי למרות שהמשק הישראלי עבר את המשבר של השנים 2008-2009 במצב סביר יחסית, הוא יושפע מן התחזית הגלובלית המחריפה. הביצועים הכלכליים של ישראל ממשיכים להיות חזקים יחסית לרוב מדינות ה-OECD האחרות. הירידה בפעילות במהלך המשבר הכלכלי הגלובלי של 2008-09 הייתה מתונה יחסית, והצמיחה בתפוקה התאוששה במהירות.

עם זאת, למרות המצב הטוב בדוחות, הנתונים בדוח נותנים חיזוק לטענות שהושמעו במהלך המחאה החברתית בקיץ האחרון: "שיעורי הריבית הנמוכים תרמו לעלייה מהירה במחירי הנדל"ן, שמתקרבים לממדים של בועה", נכתב בדוח. שלא כמו מדינות רבות אחרות ב-OECD, אין לישראל חקיקה מיוחדת לגבי חוזי שכירות, ויתכן והדבר פוגע בהתפתחות שוק השכירות בישראל.

"הפערים הסוציו-אקונומיים העמוקים בישראל מראים סימנים מועטים בלבד להצטמצמות", נכתב בדוח, שמראה ששיעור העוני בישראל, הנחשב לבין הגבוהים ממדינות ה-OECD, שוב עולה. כ-60% מהעניים בישראל נמנים על המגזרים הערבי והחרדי.

יש גם ציונים לשבח לישראל

עם זאת, בדוח ישנם כמה סעיפים המצביעים על התנהלות טובה של ישראל: "במהלך מבורך, הביאו הרשויות את הטיפול הפיסקלי הנדיב במשאבי נפט וגז שהיה נהוג בעבר קרוב הרבה יותר לרמות הטיפוסיות במקומות אחרים". אם בעבר, חלקה של הממשלה בהכנסות משדות גז טבעי עמד על כ30-40%, בהתאם לגודל השדה, כיום הוא נע בין 50 ל-60%.

מבחני פיז"ה למדידת הישגים בלימודים (שנערכו ב-2009 ופורסמו ב-2010) הראו שיפור בציון של ישראל. בנוסף, על פי הדוח "התקדמות מבורכת קיימת בהכנסת רפורמות בחינוך החובה".

עוד נכתב כי בתחום הבנקאות, דווקא השתפר מצבו של האזרח הישראלי: "הושגה התקדמות טובה בנושא העמלות בבנקאות, שהיו זמן רב מושא לתלונות מצד הציבור", נכתב בדוח ומפורט כי העמלות על שירותי עו"ש ירדו ב-13% בממוצע וכי העמלות על כרטיסי האשראי פחתו ביותר מ-20%..

לגבי דוח טרכטנברג שגובש לאחרונה, נכתב בדוח כי "יש להימנע מהעלאות משמעותיות נוספות במיסוי הישיר, מעל ומעבר לאלה המוצעות על ידי ועדת טרכטנברג". בניגוד לטענות שהועלו, הדוח מציין כי ישום המלצות ועדת טרכטנברג לא יפחית את הסיכונים העומדים בפני השגת היעדים הכלכליים של המשק. עוד שיבחו את טרכטנברג על כך שלא המליצו לפרוץ את מסגרת התקציב בהמלצותיהם.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת