שווה בדיקה: מעונות לילדים עובדים

על רקע מחאת ההורים מהתקופה האחרונה על מחסור במסגרות חינוכיות לילדים – מנחם הורוביץ ביקר במקומות עבודה שמציעים במקביל גם מעונות יום לילדי העובדים