הדירה החדשה של רומן אברמוביץ'

מה עושה המיליארדר רומן אברמוביץ' עד שיסיימו לשפץ את הבית שקנה בלונדון ביותר מ-200 מיליון דולר? קונה בית אחר בעיר ב-150 מיליון דולר