ירידה דרמטית במכירת דירות חדשות

נתוני משרד האוצר שמתפרסמים היום מעידים על ירידה של 16% ברכישת דירות חדשות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ולרבעון הקודם. מדובר ברמה הנמוכה ביותר בשוק שנמדדה מאז שנת 2008. הירידה מורגשת בכל התחומים, לרבות השקעה, מגורים ורכישה על ידי גורמים זרים

שוק הדירות מתקרר? ארכיון (חדשות 2)

שוק הנדל"ן מתקרר: משרד האוצר מפרסם היום נתונים שמראים כי ברבעון השני של השנה נמכרו כ-21,900 דירות חדשות - ירידה בשיעור של כ-16%, הן בהשוואה לתקופה המקבילה והן בהשוואה לרבעון הקודם.

נתוני האוצר מצביעים על ירידה ברכישת דירות על ידי משקיעים לשפל של שנים וכן על נסיגה של משפרי הדיור מהשוק, אותם משפרי דיור שהיוו את החלק הארי בקרב הרוכשים בחודשים האחרונים.

את הירידה במספר העסקאות המשיכו להוביל המשקיעים, אם כי גם ברכישת דירות למגורים, לא להשקעה, ניכרת החרפה בעוצמת הירידות. סך הדירות שרכשו משקיעים ברבעון השני עמד על כ-5,100 דירות - ירידה בשיעור של 34% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וירידה של 24% בהשוואה לרבעון הקודם.

הרמה הנמוכה ביותר מאז 2008

יש לציין כי הפעם האחרונה בה נרשמה רמת נמוכה כזו של פעילות משקיעים בשוק הנדל"ן הייתה ברבעון האחרון של 2008, רבעון שעמד בצל קריסתו של בנק ההשקעות "ליהמן ברדרס".

בסך הכל, ברבעון השני נמכרו 4,800 דירות חדשות - שפל שלא נראה מאז הרבעון האחרון של 2008. בהשוואה לרמת המכירות ברבעון השני בכל אחת מהשנים בעשור האחרון, נמצא כי זהו הרבעון הנמוך ביותר מאז שנת המיתון של 2003. שיעורי הירידה החדים ביותר היו ברחובות.

אזור המרכז רשם אף הוא ירידה חדה במכירת דירות חדשות, זה רבעון שלישי ברציפות, וכך גם בבאר-שבע. למעשה, האזור היחידי שרשם עלייה במכירות הדירות החדשות הוא חיפה.

ירידה ברכישת דירות ע"י הזרים

לא רק המשקיעים הדירו רגליהם משוק הנדל"ן אלא גם הזרים. לפי נתוני האוצר, מאז רמות השיא בפעילות תושבי החוץ בשוק הנדל"ן המקומי בשנים 2007-2005, בהן עמד קצב הרכישות הרבעוני על ממוצע של 1,250 דירות, ירד קצב הרכישות הרבעוני של תושבי החוץ במחצית השנה הראשונה של 2011 לרמה של כ-830 דירות - ירידה בשיעור של 34% בהשוואה לשנות השיא.

בסך הכל, מאז שנת 2002 נרכשו כ-33,600 אלף דירות ע"י תושבי החוץ, כמות המהווה 4% מכלל העסקאות שבוצעו בשנים אלו. כ-37% מהדירות שנרכשו ע"י תושבי החוץ בשנים הנ"ל היו מוגדרות כ"דירה נוספת". שיעור זה גבוה משיעור הדירות שנרכשו כ"דירה נוספת" באותה תקופה ע"י ישראלים - שיעור שעמד על קרוב ל-29%.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת