למרות המחאה: תעריף החשמל יזנק "רק" ב-11 אחוזים

שר האוצר חתם על צו המוריד את המס על סולר לייצור חשמל, ובכך ממתן את הזינוק הצפוי במחירי השמל מ-20% ל-11% - זאת בעיצומה של המחאה החברתית הגדולה ביותר שידעה ישראל. באוצר אומרים כי לא ניתן למנוע כליל עלייה בתעריפי החשמל. במקביל, המשרד להגנת הסביבה אישר לרשות החשמל שימוש מוגבל במזוט

שטייניץ על רקע תחנת הכח באשקלון. החשמל מ

פחות מיממה לאחר הפגנת המחאה החברתית הגדולה בתולדות ישראל, תעריפי החשמל עומדים לזנק - זאת למרות הורדת המס על סולר לייצור חשמל.

שר האוצר יובל שטייניץ החליט להפחית את המס על הבלו ומיסי הקנייה המוטלים על סולר המשמש לייצור חשמל ב-69%, ולהעמידם על שיעור דומה למס על שימוש בסולר בתעשייה. לפיכך, קובע הצו, יוטל מס קניה בשיעור של 31% בלבד מסכום המס המוטל על סולר מיובא המשמש לייצור חשמל - כל זאת במטרה להפחית את העלייה הצפויה בתעריפי החשמל.

תוקפו של הצו עליו חתם שטייניץ חל מ-1 בפברואר 2011 ועד 31 בדצמבר 2011, והוא נקבע כהוראת שעה לתקופה קצובה בשל אי הוודאות בדבר אספקת הגז הטבעי. במשרד האוצר מדגישים כי ככל שתישקל הארכת הצו, תיבחן סוגיה זו מחדש. 

צעד זה של שר האוצר מאפשר להפחית כ-8% מתעריף החשמל החזוי, ובכך לבטל קרוב למחצית מהעלייה הצפויה בתעריף החשמל. שטייניץ פנה בימים האחרונים לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן בבקשה לאפשר שימוש מוגבל במזוט, בכפוף למגבלות זיהום אוויר הקבועות בחוק, צעד העשוי להביא להפחתה נוספת בתעריף החשמל.

באוצר אומרים עוד כי בשל העלייה בביקוש לחשמל, הקמת מתקנים סולריים לייצור חשמל, עליית מחירי הדלקים בעולם כמו גם החלטת המשרד להגנת הסביבה להחמיר בכללי שריפת דלקים - לא ניתן למנוע כליל עלייה בתעריפי החשמל. אך עם זאת, גם לאחר העלייה הצפויה, יהיה תעריף החשמל נמוך מזה ששרר במשק, קודם לירידת התעריף בפברואר 2010.

שר האוצר שטייניץ אמר כי "למרות שעליית מחירי הדלקים בעולם והפגיעות בצינור הגז המצרי מחייבות עליה זמנית במחירי החשמל, החלטתי לפעול על מנת שהמחיר הזמני לא יעלה מעבר לרמתו המקורית בתחילת שנת 2010".

המשרד להגנת הסביבה אישר שימוש מוגבל במזוט

בין האוצר למשרד להגנת הסביבה מתנהלים מזה חודש וחצי דיונים בשאלה כיצד לצמצם את העלייה הצפויה בתעריפי החשמל כשהאוצר דורש ממשרד הגנת הסביבה "לתרום את חלקו" ולצמצם צו האוסר על חברת החשמל להפעיל את תחנות הכוח שלה במזוט.

מהלך זה אכן יצא אל הפועל, ומהמשרד להגנת הסביבה נמסר הערב כי הוחלט "לאשר לחברת חשמל להפעיל שתיים מתוך שש היחידות הקיטוריות הפועלות על מזוט, לאחר בדיקה מקיפה שהעלתה כי לא תהיה כל חריגה מתקני זיהום האוויר המותרים".

במשרד הדגישו גם כי "האישור מהווה איזון בין הצורך לשמור על בריאות הציבור ואוויר נקי, לבין הצורך לתת מענה למחסור בגז הטבעי הגורם לעליית תעריפי החשמל ולביקושים הגבוהים לחשמל בעונת הקיץ".

לפני שלושה שבועות פרסמה הרשות את החלטתה להעלות את התעריפים לשנת 2011 ביותר מ-19% בכפוף לשימוע, פרק הזמן שהוקצב לשימוע מסתיים מחר. במסגרת ההחלטה שתתקבל מחר יוכנסו מנגנוני עדכון אוטומטיים שיאפשרו לבטל חלק מההתייקרות במידה והזרמת הגז תחודש במלואה.

מרשות החשמל נמסר בתגובה כי "הרשות מברכת על היענות ראש הממשלה, שר האוצר והשר להגנת הסביבה לבקשת הרשות לפעול להקטנת העלאת התעריפים הצפויה, משיעור של 19.1%. בעקבות החלטתם הערב של שר האוצר להפחית הבלו על הסולר והשר להגנת הסביבה להגמיש הצו הרוחבי, נערכים ברשות בשעות אלו חישובים סופיים לגבי אחוז ההעלאה הצפוי".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת