מחירי השכירות מוסיפים לעלות

שעה שמצוקת הדיור הובילה מחאה אדירה, בעלי הדירות להשכרה נותרו בשלהם – והם מוסיפים להעלות את שכר הדירה