בזק מפחיתה את מחירי האינטרנט

המלחמה בין ספקיות האינטרנט לבין חברת בזק הביאה היום להתערבות משרד התקשורת. לאחר התערבות המשרד, מודיעה כעת בזק כי תפחית את מחירי תשתית האינטרנט - ותשווה בין המחירים שהיא גובה מהספקים ומהלקוחות, להם היא מוכרת חבילות של ספק ותשתית ביחד