מתכננים לקנות דירה שנייה? בקרוב זה יעלה יותר

אתמול פרסמנו על התייקרות המשכנתאות ובנק ישראל לא נח לרגע במלחמתו בבועת הנדל"ן. היום נודע כי המס על קניית דירה שנייה יעלה מ-3.5% ל-5% על המיליון הראשון, אם תתקבל המלצת בנק ישראל. המשמעות: תוספת מס של 15 אלף שקל

תכננתם לשפר את רמת הדיור שלכם, למכור את הדירה שברשותכם ולקנות דירה אחרת? תכינו יותר כסף ממה שתכננתם, ולא מעט. ההמלצה היא להעלות את המס על המיליון הראשון מ-3.5% ל-5%. המשמעות במצלצלים: תוספת מס של 15 אלף שקל.

עוד לא הצטרפתם ל"חדשות 2" בפייסבוק?

"יש בעיה במחירי הדיור, יש פה סיכון כי הדברים האלה יכולים להגיע למצב של התפוצצות. תיזהרו הקונים כשאתם קונים, ותיזהרו הבנקים כשאתם נותנים את האשראי", אומר בראיון בלעדי רוני חזקיהו המפקח על הבנקים.

"אם לא נעשה דבר, בקצב הזה תוך כמה שנים תהיה עלייה של 100% במחירי הדיור. ואז מה יגידו, הייתה בועה ולא טיפלתם? אנחנו מטפלים לפני שדברים קורים.  הרעש שנוצר הוא במקום. אנחנו שמחים עליו ולא פוחדים ממנו", מוסיף חזקיהו.

הביקורת שלו כלפי הממשלה נוקבת וברורה וחזקיהו נותן עצות מה לעשות: "לממשלה יש כלים בכלי המיסוי, כלים של הפשרת קרקעות, וגם אולי לסבסד ברמה האישית לזוגות צעירים כמו שעשו פעם".

זוגות צעירים נשארו הבעיה המרכזית, אבל יש סיכוי שההנחיה תשונה כלפי הזוגות הללו: "זו טיוטת הנחיות, אני שומע אנשים ונקבל החלטות בהתאם לכך. אבל הצעד שעשינו עשה את שלו בכיוון של תשומת הלב לסיכון הטמון בעליית מחירי הדירות", הוא מסכם.

בנק ישראל נלחם בבועה

בנק ישראל מקרר את שוק הדיור: המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, פרסם היום טיוטת הנחיות לגבי אשראי משכנתאות, המחמירה מאוד את כדאיות לקיחת משכנתא וצפויה לייקר מאוד את הריבית על משכנתאות. "אין בועה בשוק דיור והצעדים שננקוט יביאו לכך שלא נגיע לבועה", אומרים בבנק ישראל.

בטיוטה, שכותרתה "התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור", מסביר חזקיהו כי "בהינתן סביבה של ריביות נמוכות במשך תקופה משמעותית ולאורך זמן, אנו עדים לעלייה רצופה בביקושים לדיור. הן בהיקף הביצועים בהלוואות לדיור והן בגודל הממוצע של כל הלוואה".

‎‎הסיכון גדל

‎‎לאור זאת סבור בנק ישראל, כי הסיכון בשוק הדיור גדל ולכן מנחה את הבנקים להחמיר בהלוואות המשכנתא החדשות שניתנו מ-1 אפריל. חזקיהו מנחה, כי במידה ששיעור המימון במועד העמדת האשראי (כלומר היחס בין הלוואת המשכנתא לבין שווי הדירה בזמן מתן ההלוואה) גבוה מ-60% - יפריש הבנק לחובות מסופקים 0.75% מההלוואה. הדרישה להפרשה נוספת תחול מהדו"חות הכספיים לרבעון השני.

בממוצע נלקחות משכנתאות בשיעור מימון של 70%, כך שההוראה תחייב את הלקוחות להגדיל את ההון העצמי לרכישת דירה ב-33%. וזאת, מכיוון שיצטרכו כעת להביא מהבית 40% מערך הדירה, במקום 30%.

לחילופין, אם יסכים הבנק לתת משכנתא בשיעור מימון של 70%, תתייקר הריבית על הלוואות משכנתא במימון גבוה, בשיעור של 1%-1.5%. זאת, מאחר שהבנקים צפויים לגלגל את העלות הנוספת על הלקוחות.

גורמים בבנק אמרו עוד, כי בכוונת הפיקוח להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות והסיכון בענף, ולבחון את הצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש.

בבנק ישראל מסבירים כי "ההנחיות החדשות נקבעו על רקע תהליכים מאקרו-כלכליים וענפיים, אשר גורמים לעליית מחירים בשוק הדיור באזורים רבים בארץ, מעבר לעלייה ברמת החיים ולהכנסות משקי הבית ואשר מתבטאות גם בגידול בכמות ההלוואות, בגודל הממוצע של הלוואה וביחס שבין ההלוואה הניתנת לבין שווי הנכס המשועבד. תהליכים אלה גורמים לכרסום מתמשך באיכות תיקי האשראי לדיור ולגידול בסיכון בכלל התיק".