חשבון החשמל לצרכן הביתי יוזל ב-10%

למרות ההתנגדויות הרבות אושרה ההוזלה החדה ביותר אי פעם. תעריף החשמל למגזר המסחרי ירד בצורה חדה עוד יותר - בשיעור של 16.3%. חברת החשמל, שר התשתיות וקואליציית הארגונים הסביבתיים התנגדו להוזלה

מליאת רשות החשמל אישרה היום את הפחתת תעריפי החשמל בשיעור החד ביותר אי-פעם, למרות התנגדויות חברת החשמל, שר התשתיות וקואליציית הארגונים הסביבתיים. התעריפים יופחתו ב-10%-15%, בהתאם לסקטורים השונים ולשעות השימוש השונות: תעריף החשמל למגזר הביתי ירד ב-9.6% ותעריף החשמל למגזר המסחרי ירד ב-16.3%.

גורמים ברשות החשמל הבהירו אתמול כי הרשות מחוייבת להפחית את התעריף בשל ירידת עלויות ייצור החשמל וכי תהיה חשופה לתביעות משפטיות אם תמנע מלעשות כן. המועצה לצרכנות פנתה אתמול לרשות החשמל והזהירה כי אי הפחתת התעריפים משמעותה הטלת מס על ציבור הצרכנים מבלי שיהיה לכך בסיס חוקי.

הפחתת התעריפים נובעת מהוזלה ניכרת בעלויות הדלקים שרוכשת חברת חשמל עקב מעבר לשימוש בסולר ומזוט לגז הטבעי, הזול בהרבה. רק בשנת 2009 ירד תקציב רכישת הדלקים של חברת החשמל ב-2.2 מליארד שקל לעומת 2008. כניסת הגז הטבעי למערכת תחנות הכוח החלה לאחר העדכון הקודם של בסיס התעריף בשנת בשנת 2000 וכיום אחראי הגז טבעי לכ-40% מייצור החשמל בישראל.

חברת החשמל התנגדה להורדת התעריפים בנימוק שהדבר יערער עוד יותר את יציבותה הפיננסית של החברה, הנמצאת כבר היום ביחס חוב גבוה יחסית להון העצמי של החברה, מהגבוהים בעולם המערבי.

שר התשתיות עוזי לנדאו ביקש למנוע את ירידת התעריפים ולהשתמש בכספים שיחסכו למימון קרן התייעלות אנרגטית. השר להגנת הסביבה גלעד ארדן וקואליציה של ארגונים סביבתיים מתנגדים אף הם להורדת התעריף. ארדן טוען כי תעריפי החשמל בישראל נמוכים כבר היום יחסית לעולם המערבי והפחתה נוספת תביא להגברת הצריכה וכתוצאה מכך להגברת זיהום האוויר והתחלואה בישראל. מנגד תמכו בהפחתת התעריפים התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ומרכז השלטון המקומי.

ממשרד התשתיות הלאומיות נמסר כי "במשרד מקווים שבקביעת התעריף הובאו בחשבון צרכי הפיתוח של משק החשמל, ובעיקר היכולת לממן ולהקים תחנות כוח ורשתות הולכה וחלוקה הנדרשים לצמיחת המשק, וכמו כן את ההשפעה שתהיה לגידול בביקוש לחשמל בשל הורדת התעריף על הצורך בהקמת תחנות כוח נוספות מעבר למתוכננות".