עיכוב במסירת הדירות במחיר למשתכן

פרוייקט "מחיר למשתכן", הפטנט שהומצא לפני שתי ממשלות, הצליח לגרור גם לא מעט תלונות. במיזם של חברת ב. יאיר במודיעין, למשל, הרוכשים התלוננו על איחור של כמעט שנה במסירה, וכשצוות "תוכנית חיסכון" ניסה לקבל תשובות מהקבלן - הוא נתקל במנהל הפרויקט שניסה לסלק את צוות הצילום מהמקום