מידע על מבוטח מקופ"ח - לגוף פרטי

פרטיו של מבוטח אחד בקופת חולים כללית הועברו על ידה לידי גורם פרטי. כעת מתברר שלא רק היא עושה זאת - גם המדינה נוהגת כך