מה גובה ההחזר שמגיע לכם על טיסה שביטלתם?

אם ביטלתם טיסה מכל סיבה שהיא, יכול להיות שמגיע לכם החזר כספי: כיום ישנה מדיניות ברורה בחוק באלו מקרים ניתן החזר כספי ומה יהיה גובה ההחזר המדויק - חלק מהחברות עומדות בדרישות החוק, אך יש כאלה שמפרות אותו