גלגולו של שטר: היסטוריה בתמונות

בשנת 1948 עם קום המדינה הודפס שטר הנייר הראשון בסכום של 50 לירות. מאז ועד היום עברו השטרות שינויים רבים, מהמעבר ההיסטורי לשקל והכנסת סדרת האישים לאיורי השטרות. צפו