נשים רוכשות דירות פחות מגברים

חלום הדירה רחוק מהישג ידם של רבים, אך סקר חדש מעלה שהוא רחוק אף יותר עבור רבות: רווקות, כך מתגלה, קונוות פחות נדל"ן מרווקים. הסיבה? פערי השכר בין המגדרים מקשה על נשים לצבור את ההון הראשוני הנדרש לרכישת דירה