מה תוכלו לקנות ב-200 שקל?

מבחן 200 השקלים: לפני ארבע שנים בדקנו מה שטר אחד כזה קונה לנו. עכשיו יצאנו לאותו המסע. התוצאות מעניינות, יש אפילו מוצרים שהוזלו, אבל בגדול המדינה עדיין מתייקרת והפערים בין מרכז לפריפריה מצטמצמים במעט. בדקנו גם כמה עולים אותם המוצרים בלונדון