חולבים את הצרכנים? מ-1 ביולי החלב יתייקר

הוועדה שמינה משרד החקלאות לבחינת העלאת מחיר החלב הגישה למנכ"ל המשרד את מסקנותיה בנושא, שלפיהן צפוי מחיר החלב להתייקר מתחילת החודש הבא בכ-15 אגורות. מדובר אומנם במחיר שמשולם לכל רפתן עבור ליטר חלב גולמי, אך בשוק חוששים כי הנטל יתגלגל לצרכנים

מי ישלם יותר לרפתנים: החברות או הצרכנים?

מנכ"ל משרד החקלאות צפוי לאשר היום (ב') את העלאת מחיר החלב, שתיכנס לתוקפה מ-1 ביולי. זאת, לאחר שהבוקר השלימה הוועדה שמינה משרד החקלאות את מסקנותיה בנושא, שלפיהן יתייקר מחיר המטרה של החלב ב-14.59 אגורות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

עוד החליטה הוועדה על פיצול תעריף ההתייקרות המתוכנן במחיר החלב בשיעור של 18.45 אגורות לשני רבעונים, כך שהתייקרות נוספת צפויה להתבצע בחודש אוקטובר.

שיעור ההתייקרות, המתייחס למחיר שמשולם לכל רפתן עבור ליטר חלב גולמי, מורכב מהתייקרות שוטפת בשיעור של 10.35 אגורות והחזרים רטרואקטיביים על תחשיב נמוך של הוצאות הרפתן בשיעור של 8.1 אגורות.

ההערכה היא כי ההתייקרות תגרור גם עלייה במחיר מוצרי החלב המפוקחים והבלתי מפוקחים עבור הצרכן, אולם ממשרד החקלאות נמסר כי "בהתאם לנוהל, מחירי מוצרי החלב בפיקוח יובאו לדיון בוועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות".