דוח מבקר המדינה: "הממשלה פגעה בצרכן הישראלי"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא פירסם דוח ובו הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות משרדי הממשלה בשנים שבין 2005-2011, וטוען כי בהתנהלותם "פגעו בצרכן הישראלי". על פי הדוח,"משרדי האוצר והתמ"ת לא ביצעו כראוי את תפקידם ולא התייחסו לשיקולי רווחה בכל הנוגע לשכבות החלשות"

"הממשלה פגעה בצרכן הישראלי". ארכיון (AP)

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, יפרסם היום את חוות הדעת הראשונה בתפקידו, שבה הוא מותח ביקורת חריפה על משרדי הממשלה, שלטענתו "פגעו בצרכן הישראלי" בין השנים 2005-2011, אז חלה עלייה במחירי המזון בשיעור ריאלי של כ-10%, בעוד שההכנסה הריאלית נטו של רוב הציבור - ירדה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"משרד האוצר ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לא ביצעו כראוי את תפקידם; לא התייחסו לשיקולים חברתיים ובריאותיים ולא כללו בשיקוליהם את רווחת הצרכנים והאינטרסים שלהם", לשון הדוח.

בדבריו יתייחס מבקר המדינה גם לפיקוח על מחירי המוצרים בענף החלב. על פי חוות הדעת "הורדת רמת הפיקוח על מוצרי חלב לרמה הנמוכה ביותר בשוק ריכוזי בלא שבשלו תנאי תחרות של ממש, פגעה קשות באינטרסים הכלכליים של ציבור הצרכנים".

מבקר המדינה יוסף שפירא. ארכיון (חדשות 2)
בדוח יפורסם, כי השופט (בדימוס) שפירא מציין כדוגמה את חודש יולי 2006, אז המליצה ועדת המחירים לשר האוצר ולשר החקלאות להוריד את רמת הפיקוח על מחירי גבינות הקוטג', בניגוד להחלטת ממשלה מאוגוסט 2005. כתוצאה מכך, עלה מחיר הקוטג' בשיעור חריג של כ-35% בתוך זמן קצר.

"גם מוצרי חלב נוספים שרמת הפיקוח על מחיריהם הורדה, עלו בשיעור חריג שבין 33%- 38%", כתב מבקר המדינה בחוות הדעת. "באותה תקופה התייקרו מוצרי חלב שבפיקוח בשיעור של כ-10% בלבד. זאת כאשר מתחילת 2009 ועד ספטמבר 2010 הייתה ירידה הדרגתית של יותר מ-10% במחיר החלב הגולמי, אך לא הייתה כל הוזלה במחיר מוצרי החלב לצרכנים", הוסיף.

הדוח המלא יפורסם היום בשעה 16:00