התכנית: ייקור החשמל ב-20% תוך 3 שנים

תעריפי החשמל צפויים להתייקר ב-20% תוך 3 שנים, כך עולה ממסמך עקרונות שהגישה היום יו"ר הרשות למשרד האוצר. ברשות החשמל מסבירים שמשבר הגז הטבעי מחייב ייקור, אך הוא ייעשה בסיוע ממשלתי

המחירים ימשיכו לעלות (חדשות 2)

תעריפי החשמל ימשיכו להתייקר בשלוש השנים הבאות: כך עולה ממסמך עקרונות שהגישה היום יו"ר רשות החשמל עו"ד אורית פרקש הכהן למשרד האוצר, ובו פירוט החבילה הממשלתית והעקרונות למתווה תעריפי שיעלה לדיון במליאת הרשות.

בפנייה זו מבקשת רשות החשמל אישור מוקדם לצעדי הסיוע הממשלתי, שימתנו את ההתייקרות החדה שהייתה צפויה בתעריף ללא הסיוע, ואשר יאפשרו את פריסת ההתייקרות.

ההצעה מתייחסת לעלייה תלת שנתי של 19% אשר תחל ב-6% בשנת 2012, אם כי מציינת כי ייתכן ומליאת הרשות תדון בפריסה ארוכה יותר. מסמך רשות החשמל מפרט את צעדי הסיוע הממשלתי שבהם: הגדלת הפטור ממס הבלו, וכן ערבות ממשלתית שתינתן לחברת החשמל.

התנאי לקבלת הסיוע הממשלתי, הוא גיוסי כספים מצד חברת החשמל וכן בהתייעלות ובהפרשה מיידית של 600 מיליון שקל מקרן נאמנות מיוחדת של חברת חשמל. בנוסף, כספי מימון הדלקים יכנסו לחשבון ייעודי שיפוקח על-ידי רשות החשמל.

מרשות החשמל נמסר:" משבר הגז הטבעי חייב מהלך חריג בשיתוף הממשלה להקלת הנטל על הצרכנים. הממשלה וגם חברת חשמל יירתמו למען מיתון העלייה הצפויה וכך יישמר האיזון הנדרש בין האינטרסים הצרכניים לבין שמירה על תפקוד חברת חשמל במצב חריג זה. מדובר בתקופה מוגבלת בזמן, שלאחריה יסתיים המשבר עם כניסת יצרנים פרטיים וחידוש אספקת גז טבעי למשק הישראלי".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת