דברי פתיחה - כנס בזק Expo

שלמה רודב יו"ר בזק, פותח את הכנס השנתי