החלל הרב מימדי

מספר כיוונים חדשים בתחום חקר החלל ויישומים טכנולוגיים שלו לטובת פועלים כיום לתועלת האדם. טל ענבר, ראש המרכז לחקר החלל והכטב"ם במכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, מציגה לווייני תקשורת, מערכות תקשורת מתקדמות לחקר מערכת השמש ושיתופי פעולה בינלאומיים בתחום החלל