מדמיון למציאות בעידן ה-NGN

אבי גבאי, מנכ"ל בזק, על התקשורת בעולם הרב מימדי