הדירות המפוצלות חוזרות: שר הפנים אישר תקנות לפיצול דירות

משפחות בנות שתי נפשות מהוות חלק משמעותי מהאוכלוסיה בתל אביב, בחיפה ואפילו בירושלים. בעקבות נתונים אלה, החליט שר הפנים אלי ישי לאשר תקנות המקלות על פיצול דירות. המטרה: להגביר את ההיצע ליחידות דיור המתאימות למשקי בית קטנים

אפשר לפצל גם דירות שטרם ניבנו (רויטרס)

המלחמה נגד מפצלי הדירות משנה כיוון: שר הפנים אלי ישי חתם היום על התקנות המאפשרות פיצול דירות קיימות על מנת לקדם את הוזלת מחירי הדיור. במסגרת התקנות החדשות, ניתן יהיה לפצל דירות קיימות וכן דירות שאושרו לבנייה וטרם נבנו. התקנה תיכנס לתוקף בעוד 30 יום.

לפי ההודעה לעיתונות שלוותה את החתימה, הצעד נעשה "בהמשך למדיניותו לשינוי חברתי וכלכלי ובמטרה לסייע לזוגות צעירים בהתמודדות עם מחירי הדיור הגבוהים", לשון ההודעה. מנתוני מחקר משרד הפנים עולה כי בעשור האחרון חלה התייקרות במחירי הדיור להשכרה בשיעור של 40%.

עוד עולה מהנתונים כי במקביל לעלייה בגודל הדירות הנבנות, שנובעת מרצון הרשויות המקומיות למשוך אוכלוסייה חזקה, מבחינת ההרכב המשפחתי, דווקא יש מגמה הפוכה. בתל אביב וחיפה כ-70%-60% ממשקי הבית הם בני שתי נפשות ואפילו בירושלים, אשר סטטיסטית מתאפיינת במשפחות גדולות יחסית, כשליש ממשקי הבית הם בני שתי נפשות.

עם זאת, מנתוני משרד הפנים עולה כי רק 17% מיחידות הדיור החדשות שנבנו בעשור האחרון מיועדות למשקי בית קטנים, כלומר, בנות שלושה חדרים ומטה, ושאר הדירות החדשות הן בני ארבעה עד שישה חדרים.

התקנות החדשות אמורות להקל על בעלי דירות גדולות המשכירים אותן, לפצל את הדירות למספר יחידות דיור קטנות וכך להשכיר אותן למשפחות החדשות, אשר מהוות חלק גדול ומשמעותי באוכלוסיה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת