"פלסטינים שונאי ישראל - נכלה אותם"

הרב עובדיה יוסף מסביר את ברכות ראש השנה. מלבד המצוות לאכילת תמרים, רימונים ותפוח בדבש מתייחס הרב עובדיה לאויבי ישראל בהווה: ""שיקצו כל אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. כרתי מכוון על השונאים שלנו כמו טורקיה, כמו אירן, כמו פלסטינים שונאי ישראל - קודם כל נכלה אותם"

הרב עובדיה יוסף (יוטיוב)
"שיכרתו ויקצו כל אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. שיכרתו מכוון על השונאים שלנו כמו טורקיה, כמו אירן, כמו פלסטינים שונאי ישראל - קודם כל נכלה אותם. ואז יש מלאכים שלהם למעלה. כבוד השם ציווה את המלאכים שלהם ואת השרים שיסתלקו וילכו", כך מפרש הרב עובדיה יוסף את אחת הברכות שאומרים בערב ראש השנה. בסרטון לכבוד ראש השנה תשע"ב, מסביר הרב יוסף מה על אדם לעשות לקראת השנה החדשה ואת ברכות החג, אך נותן תשומת לב מיוחדת לאויבי ישראל בהווה.

בין היתר מציין הרב את ברכות אכילת תמרים, רימונים ותפוח בדבש אבל הוא מעניק הסבר עדכני למה התכוון הקדוש ברוך הוא במילים "אויבנו ושונאינו": "כל אלה ששונאים אותנו ומבקשי רעתנו ראש ממשלת טורקיה, ראש ממשלת אירן וחברים. הקדוש ברוך הוא יודע, יש כאלה מראים את עצמם אוהבים אבל הם שונאים. הקדוש ברוך הוא יודע מי הם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא יכרתו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו", הדגיש הרב.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת