מסמך הדרישות המפורט של המפגינים

מארגני מחאת הדיור מפרסמים רשימת דרישות, חלקן בעלות השפעה תקציבית משמעותית. הם דורשים העלאות מסים נרחבות: העלאת תקרת מס הכנסה, מס בריאות, מס החברות ודמי ביטוח לאומי

הפגנת המחאה לפני 3 שבועות (AP)

חודש וחצי לתוך המחאה החברתית, אנשי המחאה חושפים בפירוט את דרישותיהם בפני הממשלה. בניגוד למסמך שפורסם בשבוע שעבר שנוסח בקווים כללים יותר, המסמך הנוכחי מתאר דרישות מפורטות מהמדינה.

עיקרי דרישות המפגינים:

• 3 שנות צינון למועסקים במשרדי ממשלה כלכליים
• העברת סמכויות מרשות ני"ע לרשות ההגבלים כדי למנוע "פירמידות שליטה"
• העלאת מס החברות בשיעור של 4% ובחינת הפיכתו לדיפרנציאלי
•ביטול תקרת מס הבריאות והביטוח הלאומי
• הקמת קרן ייעודית מתמלוגי אוצרות הטבע להוצאות חברתיות בלבד
•60% מס על הכנסה הגבוהה ממיליון שקל בשנה
•מס עיזבון פרוגרסיבי ומס מתנות בשיעור 10% לפחות

אנשי המחאה מבקשים להפר את "הקשר שבין הון לשלטון" על ידי החלת תקופת צינון של שלוש שנים לפחות בין עבודה במשרדי הממשלה הכלכליים למעבר בעבודה בחברה פרטית. במקביל מבקשים מנסחי המסמך לפעול לחיזוק הרשות המרכזית להגבלים עסקיים על ידי הוספת סמכויות גם מהרשות לניירות ערך. המהפך אמור למנוע יצירת "פירמידות שליטה" והגבלת אחזקות צולבות המגבילות את התחרות במשק.

העלאת מסים, יצירת מסים חדשים

בתחום המיסוי דורשים המוחים לעלות את מס החברות בשיעור של 4% כאשר הטלת המס תיבחן דיפרנציאלית לפי פרמטרים של גודל תעסוקה, יצוא ומיקום - במרכז או בפריפריה. עוד דורשים מנהיגי המחאה את ביטול התקרה על גביית מס הבריאות ודמי הביטוח הלאומי, כאשר ביטול התקרה יבסס מערך פרוגרסיבי יותר של נשיאה בנטל הבריאות ומערך הרווחה הציבורי בישראל, זאת בניגוד למצב היום בו בעלי משכורות עתק משלמים רק את תקרת התשלום ולא מעליה.

כמו כן, דורשים נציגי המחאה יצירת מדרגת מס על הכנסה שנתית הגבוהה ממיליון שקל בשיעור של 60%; החלת מס עיזבון פרוגרסיבי בשיעור 10 % וכן מס מתנות בשווי מעל שלושה מיליון שקל או שישה מיליון שקל לזוג. זאת בניגוד למצב היום בו מדרגת המס הגבוהה ביותר היא 45%, ללא מס עיזבון.

ישנה התייחסות גם לאוצרות הטבע של ישראל: המוחים דורשים להשוות את התמלוגים מכלל אוצרות הטבע לאלו הקבועים בסקטור הגז והנפט וזאת על ידי הקמת קרן אוצרות טבע שהכנסותיה ישמשו להוצאות תקציביות בתחומי החברה והחינוך.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת