גם בנצרת דורשים צדק חברתי

בנצרת עילית הוקם בימים האחרונים מאהל מחאה משותף ליהודים וערבים צעירים. המפגינים במאהל טוענים כי בכל הנוגע למאבק אין הבדל בין ערבים ליהודים, ומתחו ביקורת חריפה על ראש הממשלה שלא מינה נציג ערבי בצוות המשא ומתן שמינה