"זה לא עניין פוליטי - זה הומאני"

צביקה הדר: אני יודע שאני בתפאורה ואני יודע שיש מאחוריי אנשים ושהכל בסדר ומנסה לחשוב על הורים שלא יודעים כלום, אין להם אפילו רמז. ההסכם הבלתי כתוב של ההורים זה שהם יעשו הכל בשביל הילדים שלהם. אז אין הסכם כזה בין המדינה לאזרחים שלה?