לא מרוצים: שיא בתלונות הציבור‏

14 אלף תלונות הגישו הישראלים בשנה החולפת – 30% מהן נמצאו מוצדקות, הרבה יותר ביחס למקובל בעולם. אז ממי אנחנו לא מרוצים? בעיקר מהמשטרה, רשות השידור ומשרד התחבורה

שיא כל הזמנים בתלונות של ישראלים (חדשות 2)

בשנת 2010 נמשך הגידול במספר תלונות הציבור והגיע לשיא חדש של כל הזמנים - כך עולה מהדוח השנתי של נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, שהוגש היום לכנסת.

14 אלף תלונות הוגשו בשנה החולפת, בעיקר נגד רשות השידור, משרד התחבורה והמשטרה. על פי דוח הנציב, שיעור התלונות המוצדקות גבוה בישראל לעומת המקובל בעולם והוא עומד על כ-30%. נקודת האור - מספר התלונות שנמצאות מוצדקות נמצא בירידה מתמדת בזכות מציאת פתרונות הולמים.

מאז שנת 2005 נרשם גידול של כ-44% במספר תיקי התלונה שפתחה נציבות תלונות הציבור במשרדו של מבקר המדינה מיכה לינדשטראוס, מ-7,825 תלונות בשנת 2005 ל-13,976 תלונות בשנת 2010. בין הגופים ששיעור התלונות המוצדק עליהם היה גבוה מהממוצע: רשות השידור, משרד התחבורה. גם המפכ"ל החדש יוחנן דנינו מכין את עצמו להרבה עבודה כאשר 39% מהתלונות שהוגשו נגד משטרת ישראל נמצאו מוצדקות.

אז על מה מתלוננים הישראלים?

דרישה לא מוצדקת של רשות השידור לתשלום חוב
אתם משלמים אגרה למרות שהודעתם לרשות השידור שכבר אין ברשותכם מכשיר טלוויזיה? על פי הוראת נציב תלונות הציבור העניין הזה הולך להשתנות. בעיקרון, אגף הגבייה של רשות השידור אמור לקיים ביקורי בית אצל אנשים שהודיעו לו כי הם אינם מחזיקים עוד במקלט טלוויזיה לצורך אימות ההודעה.

מתלונות של הציבור עלתה תמונת מצב ש"אף שלעתים לא עשה האגף את הביקור במשך שנים ממועד ההודעה של אותם אנשים, הוא ממשיך לדרוש מהם את תשלום האגרה ואף נוקט הליכים לגבייתה". בעקבות התערבות הנציבות נערכו ביקורי בית אצל המתלוננים ובעקבותיהם בוטלו החובות המיוחסים להם.

אי מתן פטור לעיוורים מתשלום אגרת הטלוויזיה
על פי תקנות רשות השידור, "לא תוטל אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, אם הוא מוחזק בידי עיוור שהמציא הוכחה לכך". נוהל רשות השידור אומר כי עיוור זכאי לפטור מאגרת הטלוויזיה ממועד הנפקת תעודת העיוור על ידי משרד הרווחה. מבירור תלונות בעניין זה שהגיעו לנציב תלונות הציבור עלה כי לעתים המידע מתקבל ברשות באיחור. נציב תלונות הציבור קבע כי אין לפגוע בזכותם של העיוורים לפטור מאגרה בשל תקלות בהעברת הנתונים ממשרד הרווחה לרשות השידור ולכן יש לפטור את העיוורים מתשלום האגרה החל במועד קבלת תעודת העיוור. עיוורים ששילמו אגרה עבור פרק זמן שבו היו פטורים מתשלומה זכאים להחזר האגרה ששילמו. בתגובה הודיעה הרשות הודיעה כי תחזיר לזכאים את האגרה ששילמו שלא לצורך.

חיוב באגרת רישיון נהיגה בעד תקופה שבה לא היה הרישיון תקף
חלק מהציבור קבל על כך שמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים נהג לחייב נהגים, ללא אסמכתה בחוק, בתשלום אגרת רישיון נהיגה גם על התקופה שבה רישיונם לא היה תקף. בעקבות בירור התלונה, הנחה המשרד שלא לחייב עוד בתשלום האגרה בעד התקופה האמורה.

אי הגנה על חושפי שחיתות
בנושא התלונות בנושא הגנה על חושפי שחיתויות חל גידול ביחס לשנה שעברה. בשנת 2010 מספר הפונים לנציבות לקבל הגנה עמד 68 לעומת 58 בשנת 2009. יודגש כי בעניין זה יש סמכות לבית הדין לעבודה וניתן לפנות אליו לקבלת סעד. יחד עם זאת ,הניסיון מלמד כי לעיתים צווי הגנה לא מספיקים וכי ראוי לשפר את הנורמות בחברה הישראלית כדי שחושף השחיתות לא יחשב כ"בוגד" בקרב חבריו לעבודה והממונים עליו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת