מבקר המדינה: מפעל הפיס הקטין את הסיכוי לזכייה - ללא אישור

דוח מבקר המדינה מאשים את מפעל הפיס בשינוי תכניות ההגרלה - להשגת הכנסה מרבית. לינדשטראוס קובע שבפיס הקטינו את הסיכוי לזכייה מבלי להודיע וללא אישור. עוד מתריע המבקר: "אילת נמצאת בתהליך של דעיכה והיא סובלת ממספר רב של בעיות כבדות משקל ההולכות ומחריפות עם הזמן"

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס מצביע במסגרת הדוח חסר התקדים בהיקפו שפרסם על ליקויים בהתנהלות מפעל הפיס, ש"לא פעל באופן נאות ליצירת האיזון כדי להבטיח את טובת הציבור".

על פי הדוח, פעולות מפעל הפיס, גוף בעל אופי ציבורי, כוונו בעיקר להשגת הכנסה מרבית, ולשם כך הוא שינה תכניות הגרלה ללא אישור משרד האוצר - תוך הפרה שיטתית של חלק מסעיפי ההיתר.

לינדנשטראוס מציין את השינוי במסגרת "הלוטו החדש", עליו הודיע מנכ"ל מפעל הפיס לאוצר בנובמבר 2008, אך לא כלל את כל הנתונים הרלוונטיים או את ציון הקטנת סיכויי הזכייה בעקבות המהלך.

עוד בדוח: אפליה עדתית בבתי ספר

המבקר על ברק: התנהלות בעייתית

במשך כשמונה חודשים קיים מפעל הפיס את הגרלת הלוטו החדשה ללא אישור, גם לאחר שמשרד האוצר הודיע, אם גם באיחור, על התנגדותו החד-משמעית.

על פ הדוח, בתכנית "מנוי פיס 2008" ערך מפעל הפיס הגרלה של פרסים חפציים במקום הגרלת הפרס השמיני. "בשינוי זה הקטין את סכום הפרסים הכולל שחולק למנויים", מבהיר המבקר.

"היו חודשים שבהם ביטל מפעל הפיס את כל ההגרלות הרגילות של תכנית המנויים וערך במקומן הגרלה חודשית אחת 'מיוחדת'", נכתב בדוח, "ההסתברות לזכייה בהגרלות אלה קטנה לאין שיעור מההסתברות לזכייה בהגרלות הרגילות".

לינדנשטראוס מדגיש כי בפעולות מפעל הפיס יש הפרה לכאורה של הוראות חוק העונשין ומוסיף כי משרד האוצר לא פיקח כראוי על השינויים התכופים ולא הפעיל את סמכותו במועד כדי לעצור את יישומם ללא אישור: "נראה כי היה בפיקוח הלקוי בתחום זה כדי לפגוע באינטרסים של ציבור המנויים".

מלבד הגרלות מפעל הפיס, מתייחס המבקר לתופעת ההימורים הבלתי חוקיים שצברה תאוצה באינטרנט. על פי הדוח, על אף שגורמי האכיפה החלו להידרש לנושא עוד ב-2003, עד שנת 2008 לא נעשו פעולות ממשיות, בהן בתחום ההסדרה המינהלית והן בתחום האכיפה הפלילית.

ליקויים ברשות המסים

מבקר המדינה מצביע על ליקויים מהותיים גם בפעילות רשות המסים - בכל הנוגע לגביית חובות. בדוח מודגש כי הרשות אינה נוקטת את הליכי הגבייה העומדים לרשותה.

"עקב ליקויים אלה מפסיד אוצר המדינה הכנסות רבות ונפגעת ההרתעה כלפי סרבני המס", מזהיר לינדנשטראוס וקורא לרשות לפעול לגביית חובות בסמוך להיווצרותם. "נקפדה על גביית חובות המס יש בה כדי להביא ליתר שוויוניות בנשיאת נטל המס, שהיא תנאי הכרחי להבטחת אמון האזרחים במערכת השלטונית".

באשר למינויים ומכרזים ברשות המסים, העלתה בדיקת המבקר כי "קיימת אפשרות לפגיעה בהליכי מכרז שוויוני". על פי הדוח, כמה שנים לאחר שנמצאו כשלים חמורים בהליכי המינויים של עובדים ברשות וננקטו הליכים פליליים בנושא, נמצא כי הצוות שהוקם למניעת הישנות מקרים אלה - עדיין לא סיים את עבודתו.

אילת - עיר בדעיכה

במסגרת הדוח בדק משרד המבקר את פעילות הגופים הממשלתיים בתחומים הנוגעים לפיתוח העיר אילת כעיר מבוססת תיירות. מהממצאים עולה כי בשנים האחרונות חלה נסיגה במעורבות הממשלתית וירידה בהשקעות בתחום התיירות בעיר.

"אילת נמצאת בתהליך של דעיכה והיא סובלת ממספר רב של בעיות כבדות משקל ההולכות ומחריפות עם הזמן", מדגיש המבקר ומציין את סוגיית המסתננים מאפריקה, הפסקת תקצוב משרד האוצר את ההסכם להחלפת עובדים זרים בישראלים בענף המלונאות והמחלוקות הנמשכות בין הגופים הממשלתיים.

"המשך הירידה בתיירות לאילת עלול לפגוע בחוסנה של העיר, שהיא השער הדרומי של המדינה", מתריע לינדנשטראוס וקורא לפעול לפיתוח עוגנים כלכליים נוספים שיקטינו את הסיכון הטמון בהסתמכות על תעשיית התיירות .

טיפול במחלוקות בין משרדיות מתמשכות

ממצאי הדוח מצביעים על עשרות מחלוקות בין משרדי הממשלה, חלקן נמשכות שנים רבות בלי שהגיעו לכלל פתרון. "מחלוקות אלו גרמו נזקים ניכרים לציבור, חלקם ישירים, בעיקר לאוכלוסיות החלשות, וחלקם עקיפים, נזקים כלכליים- מנהליים למשרדי הממשלה ולאוצר", מתריע המבקר.

עוד כותב לינדנשטראוס: "אין תהליך מובנה ושיטתי ליישוב מחלוקות בין-משרדיות ובתוך חלל זה פועלים המשרדים החלוקים ביניהם ביזמות אקראיות ללא יד מכוונת וללא מסגרת זמן ברורה".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת