מיוחד: יציאת מצרים - מהאוויר

רגע לפני שאנו מסבים לשולחן וקוראים כיצד יצאו אבותינו לפני כ-3,000 ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, רצינו להדגים לכם כיצד, על פי השערות של החוקרים, נראה מסלול הנדודים של בני ישראל במדבר. מסע מיוחד מהפרמידות ברעמסס - ועד לארץ המובטחת