הדור הצעיר רואה בערביי ישראל איום והיה שולל מהם זכויות

מחקר חדש על עמדות הצעירים ובני הנוער הישראלים מציג תמונת מצב מדאיגה על היחסים בין שני הלאומים. רוב הצעירים היהודים לא מעוניינים בשכנים ערבים, ותומכים באיסור עליהם להיבחר לכנסת

סבורים כי רוב הערבים מעוניינים לשמיד את (חדשות 2)

הדור הצעיר בישראל חש שנאה כלפי הערבים ורואה בהם אויב, מזוהה עם הימין ושנוי במחלוקת בשאלה האם ייתכן אי פעם דו קיום בין שני הלאומים. כך עולה ממחקר שערכה "קרן פרידריך אברט" הגרמנית, שבדק את השינויים המתחוללים בעמדות הלאומיות, החברתיות והאישיות בישראל.

ממצאי המחקר, שנושא את הכותרת: "גם וגם - סתירות בזהות של בני נוער בישראל", העלו תמונת מצב קשה באשר ליחס שמגלים בני הנוער היהודים בישראל כלפי בני גילם הערבים. כך למשל, שייכו עצמם 40% מקרב בני הנוער בגילאים 15-18 למחנה הימין. 17% הביעו תמיכה בימין המתון, 18% מיקמו עצמם במרכז המפה הפוליטית, 8% הביעו תמיכה בשמאל המתון ו-5%  היו בעד השמאל.

אחרי תום תקופת הצבא, בין הגילאים בין 21-24:, הזדהו 42% מהצעירים היהודים עם הימין, %24 עם הימין המתון, 12% עם המרכז, 5% עם השמאל המתון ו-%5 עם השמאל.

על אותה שאלה השיבו בני נוער ערבים ישראל בחתך הגילאים 15-18 כי 9% מהם מזוהים עם הימין, 7% עם הימין המתון, 18% עם המרכז, 9% עם השמאל המתון, ו-16% עם שמאל. מקרב בני 21-24 תמכו 12% בימין, 8% בימין המתון, 15% במרכז, 5% בשמאל מתון, ו-19% בשמאל.

מהמחקר עולה כי 63 שנים אחרי קום המדינה, סבורים רוב הצעירים היהודים כי הערבים עודם מהווים איום קיומי על ישראל. על האמירה "רוב הערבים לא השלימו עם קיומה של מדינת ישראל והיו משמידים אותה אילו יכלו" אמרו 35% מקרב בני הנוער היהודים כי הם מסכימים בהחלט, 24% אמרו כי הם מסכימים לכך, 20% לא היו בטוחים, 13% התנגדו ו-8% התנגדו בהחלט.

בגילאים מאוחרים יותר רק התחזקה אותה התחושה, כאשר 45% מקרב הצעירים היהודים אמרו כי הם מסכימים בהחלט לאמירה. 23% הצהירו כי הם מסכימים, 16% לא היו בטוחים, 9% התנגדו ו-6% התנגדו בהחלט.

בניגוד להם, בקרב הערבים לא נרשמה תמיכה גורפת בהשמדתה של ישראל - לפחות כפי שבני גילם היהודים סבורים. מקרב בני הנוער מהמגזר הערבי, 13% אחוזים אמרו כי הם מסכימים בהחלט לאימרה, 31% הסכימו, 12% לא היו בטוחים, 26% התנגדו ו-12% התנגדו בהחלט. בחתך הגילאים 21-24 אמרו 16% מבין הצעירים הערבים כי הם מסכימים בהחלט לכך, 21% הסכימו, 11% לא היו בטוחים, 21% התנגדו ו-16% התנגדו בהחלט.

הרוב ניטראלים, אבל השנאה ממלאת תפקיד בולט

לפחות באשר לתחושות שמגלה הדור הצעיר של בני שני הלאומים בישראל מתגלה יחס הדדי. 56% מבני הנוער היהודים אמרו כי אין להם רגשות חיוביים או שליליים על הערבים, ו-51% מקרב הצעירים הביעו תמיכה בכך. במגזר הערבי הביעו 58% מקרב בני הנוער תמיכה באימרה, ובגילאים 21-24 תמכו בה 55% מהם. 

השנאה מקבלת ביטוי רחב יותר במגזר היהודי, כש-28% מבני הנוער בגילאים 15-18 אמרו כי הם שונאים ערבים. בגילאים 21-25 מצטמצם הנתון מעט ל-26% שהצהירו על שנאה לבני המגזר. מהמחקר עולה כי לאלמנט הפחד אין נוכחות מרשימה ביחסים בין שני הלאומים, כשרק 10% מבני הנוער היהודים ו-13% מהצעירים הצביעו עליו כעל תחושתם כלפי הערבים. באשר לבני הנוער, אמרו רק 3% כי הם חשים קירבה לערבים ו-2% הצביעו על אהדה. בקרב הצעירים נרשמו 2% קירבה ו-3% אהדה.

14% מבני הנוער הערבים גילו יחס של שנאה כלפי יהודים, 17% של קירבה ו-9% של אהדה. רק 2% מהם אמרו כי הם חשים פחד. מבין הצעירים בני 21-24 דיווחו 11% על שנאה כלפי ערבים, 12% על קירבה אליהם, 16% גילו אהדה ו-3% שציינו כי הם חשים פחד.

שכנות טובה?

רוב הדור הצעיר של היהודים בישראל לא היה מעדיף למצוא ערבי בין שכניו. לשאלה "האם היית מוכן שמשפחה של ערבים אזרחי ישראל תגור בשכונה שבה אתה גר" השיבו 34% מבני הנוער כי הם חושבים שלא, 18% מהם בטוחים שלא, 28% אמרו כי הם חושבים שכן ו-20% מהם היו בטוחים שכן. מקרב הצעירים בחתך הגילאים המבוגר יותר, הבהירו 41% כי הם חושבים שלא היו מעוניינים בשכן ערבי, 19% היו בטוחים בכך, 22% חשבו שכן ו-17% היו בטוחים שכן.

מגמה דומה לא באה לידי ביטוי בקרב צעירי המגזר הערבי. על אותה שאלה ביחס ליהודים השיבו 23% כי הם בטוחים שהיו מוכנים שבני משפחה יהודית תתגורר בשכונתם, 31% חשבו שכן, 14% היו בטוחים שלא -32% חשבו שלא. 32% מבני 21-24 הערבים אמרו כי הם חושבים שלא, 6% היו בטוחים שלא, 28% חשבו שכן ו-33% היו בטוחים שכן.

ומה באשר למהלך שיאסור על ערבים ישראלים להיבחר לכנסת? 31% מבני הנוער היהודים ו-32% מהצעירים היהודים אמרו כי הם מסכימים לכך בהחלט. 14% מהנוער ו-15% מהצעירים אמרו כי הם מסכימים, 21% מבני הנוער אמרו כי הם לא בטוחים, לעומת 17% מהצעירים, 20% מבני הנוער התנגדו לעומת 18% מהצעירים ו-13% בלבד מבני הנוער היהודים ו-15% מהצעירים בני אותו המגזר אמרו כי הם מתנגדים בהחלט.

באשר לתקווה לחיות בדו קיום, אמרו 15% מבני הנוער היהודים כי הם מאמינים בהחלט בכך. 38% קבעו כי הם די מאמינים, 23% די לא מאמינים ו-23% הדגישו כי הם בהחלט לא מאמינים. מבין הצעירים היהודים בחתך הגילאים 21-24 אמרו 11% כי הם מאמינים בהחלט, 31% די מאמינים, 22% די לא מאמינים ו-33% בהחלט לא האמינו.

לעומתם, נותנים בני הנוער הערבים אמון רב יותר בחיים בדו קיום עם היהודים. 31% אמרו כי הם בהחלט מאמינים בכך, 44% ציינו כי הם די מאמינים, 12% די לא מאמינים ו-13% בהחלט לא מאמינים. בחתך הגילאים 21-24: - 45% האמינו לכך בהחלט, 29% די האמינו, 6% די לא האמינו ו-19% בהחלט לא האמינו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק