שלום, אראלה ממפעל הפיס פונה אליך

ב-10 השנים אראלה איידינגר היא האישה ממפעל הפיס שמבשרת לזוכים על הצ'ק השמן או האוטו שבדרך. לאחרונה היא הפכה לגיבורת הקמפיין שלהם ונדמה שאין איש שלא שמע את שמה. יצאנו לפגוש את האישה מאחורי השפורפרת