ברגע האחרון: השביתה בוטלה

בכינוס חרום בלשכת ראש הממשלה, בנוכחות שר האוצר ושר הפנים, הגיעו הרשויות המקומיות לטיוטת הסכם לביטול השביתה שהייתה אמורה להתחיל הבוקר. בין הממשלה לרשויות סוכם על תוספת למענק האיזון לרשויות בשנים 2010 ו-2011 וכן על הקמת צוות בדיקה מיוחד לצורך התאמות בין הרשויות לתאגידי המים, אך ההסכם טרם נחתם

הפגישה הלילית בלשכת רה"מ הצליחה: השביתה שהייתה מתוכננת להיפתח הבוקר תתבטל ככל הנראה, מאחר והושגה טיוטת הסכם. ראש הממשלה, שר האוצר שר הפנים ונציגי הרשויות המקומיות הגיעו להסכם, שאמור להביא לביטול ההסכם. במסגרת ההסכם, תקציב האיזון לרשויות המקומיות לשנים 2010 ו-2011 יגדל וכן תוקם ועדת בדיקה מיוחדת, אשר אמורה להגיש בתוך 45 ימים המלצות לשיפור היחסים בין הרשויות המקומיות לתאגידי המים.

עד הבוקר: כל הרשויות המקומיות עמדו לשבות

כל הרשויות המקומיות הצטרפו לשביתה, למעט ירושלים, חיפה, אשדוד, לוד, קריית גת, נשר ולהבים - שם היו פועלים כל שירותי העיריות כרגיל. מרכז המועצות האזוריות, המרכז 53 מועצות אזוריות בישראל, הצטרפו לשביתה, אך לא התכוונו להשבית את מערכת החינוך.

מדוע בעצם הם רצו לשבות?

עובדי הרשויות המקומיות רצו לשבות בדרישה לתוספת תקציב עבור הרשויות, לרבות עבור מוסדות החינוך, ובמענקי האיזון הניתנים מדי שנה כדי למנוע מהן להגיע לגירעון. השלטון המקומי דרש תוספת תקציב בהיקף של כמיליארד ו-200 מיליון שקלים - מחצית מהסכום כמענק ממשלתי, ומחציתו כהשתתפות ממשלתית בתקציב החינוך המקומי.

בנוסף, הרשויות המקומיות דרשו לפרק את תאגידי המים העירוניים ולהחזיר את השליטה על התעריפים לרשויות עצמן, זאת כדי למנוע את עליית המחירים.