מי קושר את התקשורת?

איך הפכו בתי המשפט והכנסת לכלי נגד העיתונות?