"רפורמת הרישיונות"

כנס אילת לעיתונות בנושא החדשות ומשמעותן