"חורצים לשון"

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא הפולטיזציה של שפת התקשורת