מיד ב"שש": עריקאת מאשים את רה"מ

הערב ב"שש" : ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסכים להקפאת הבנייה אם העם הפלסטיני יכיר בישראל כמדינת העם היהודי; סאיב עריקאת, הממונה על המשא ומתן ברשות הפלסטינית, מגיב ומפנה אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה שלטענו מחבל במו"מ