דוח מבקר המדינה חושף: 333,000 ישראלים משתמשים בסמים

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס הגיש דוח מדאיג על התנהלות הרשויות המקומיות בישראל: ליקויים הנוגעים לטוהר המידות של נבחרי ציבור, כשלים במלחמה בנגע הסמים והאלכוהול, ובעייתיות באכיפת חוק התכנון והבנייה במתחם "גן המלך". התוצאה: בזבוז משאבים יקרים וכסף - של משלם המסים כמובן

נגע הסמים מתפשט. אילוסטרציה (AP)

דוח מבקר המדינה חושף שורה ארוכה של פגמים ואי-סדרים חמורים בשלטון המקומי ובהם: חברי מועצה פסולים המכהנים בניגוד לחוק, טובות הנאה וכשלים בטיפול במשתמשים בסמים ובאלכוהול.

על פי הדוח לשנת 2009, שהוגש בצהריים ליו"ר הכנסת ראובן (רובי) ריבלין, ל-209 חברי מועצה מ-67 רשויות מקומיות נרשמו חובות בגין אי-תשלום ארנונה, חשבון מים ותשלומים אחרים עבור תקופת זמן של יותר משנה, אך הם כיהנו בתפקיד על אף שהם פסולים לכך, על פי פקודת העיריות.

בשתי עיריות - גבעתיים ופתח תקווה - קיבלו חברי המועצה זכות חניה ללא תשלום במקומות שבהם נדרשים התושבים לשלם תמורתה. "לא היה מקום להעניק לחברי מועצה הטבה גורפת של חניה חינם, כיוון שכך היא ניתנת גם לצורכיהם הפרטיים, שאינם נוגעים למילוי תפקידם", נכתב בדוח.

333,000 משתמשים בסמים

עוד הוסיף המבקר כי "נוכח הממצאים שהועלו ותמונת המצב בתחום האתיקה של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות מן הראוי שמשרד המשפטים בשיתוף משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי יפעלו בהקדם לסיום גיבושם של כללי האתיקה לנבחרי הציבור בשלטון המקומי וליצירת מנגנונים נאותים לאכיפתם".

פרק נרחב הוקדש בדוח למאבק השלטון המקומי בנגעי הסמים והאלכוהול. בשנת 2005, כך עולה מהנתונים, עמד מספר המשתמשים בסמים והמכורים להם על כ-333,000. עוד נמצא כמחצית מבני הנוער וכשני שלישים מהמבוגרים שתו משקאות אלכוהוליים שלא לקיום דינים דתיים, ושיעור המשתמשים בסמים בקרב בני נוער היה גדול משיעורם בקרב מבוגרים.

למרות הממצאים החמורים, קובע המבקר כי לא מספיק נעשה על מנת להילחם בתופעה שמהווה את אחת הסיבות לנשירה ממסגרות חינוכיות, למעורבות בפעילות עבריינית, לפגיעה בקשרים חברתיים וליצירת משברים חברתיים.

רק בשנת 2008, כשבע שנים לאחר שפורסמו הנתונים המחקריים בדבר השימוש הנרחב בחומרים נדיפים וכשלוש שנים לאחר שנתוני מחקר הרשות למלחמה בסמים משנת 2005 העלו כי מספר בני הנוער המשתמשים בחומרים הללו הוכפל, גיבשו משרד החינוך והרשות למלחמה בסמים תכנית למניעת שימוש בחומרים נדיפים. "נכון למועד סיום הביקורת לא היה במשרד החינוך מידע כלשהו על יישום התכנית בבתי הספר", מדגיש הדוח.

עוד מתברר כי משרד הרווחה לא פעל לאיסוף הנתונים על נפגעי הסמים המטופלים בידי הרשויות המקומיות ולא דאג ליצירת מאגר מידע על המטופלים, וכי עובדים סוציאליים טיפלו בבני נוער נפגעי סמים ואלכוהול תקופות ארוכות בלי שהוכשרו לכך, בניגוד לדין ולהוראות משרד הרווחה, ובלי ליווי צמוד של מדריך מוסמך בתחום.

בתחומי שלוש מהעיריות שנבדקו, אשדוד, נתניה וקריית אונו, פעלו כ-800 בתי עסק (לא כולל מרכולים) שמכרו משקאות אלכוהוליים וכ-390 מהם פעלו ללא רישיון עסק.

בדוח מתייחס המבקר גם להתמודדותן של הרשויות עם תהליכי הרס המצוק החופי ולעובדה שהמצוק בישראל נסוג במאה העשרים בכ-20 מטר בממוצע: נסיגה ממוצעת של כ-20 ס"מ, ולפעמים אף כ-30 ס"מ בשנה.

למי אכפת מהרס המצוקים?

מהממצאים עולה תמונה עגומה בכל הנוגע לטיפולם של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות בסוגיה של הרס המצוק החופי. "אף שהבעיה מוכרת וידועה זה שנים רבות, לא נעשה כמעט דבר כדי להתמודד עמה. הממצאים מלמדים כי אף שהרשויות המקומיות יזמו הצעות שונות להתמודדות עם הרס המצוק, הן לא הצליחו להוציא פתרונות אלו לפועל", קובע המבקר.

"משרדי הממשלה, ובראשם משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה, פעלו בעיקר כגורם פסיבי שהגיב על היזמות של הרשויות המקומיות, ושיתוף הפעולה שלהם עם הרשויות המקומיות נמצא לוקה בחסר. עקב כך בוזבזו משאבים וזמן יקר. גם העבודה על הכנת מסמך מדיניות בנושא הרס המצוק החופי, שיזמו בשנת 2005 משרד ראש הממשלה והמשרד להגנת הסביבה, נמשכה זמן רב מעבר לתכנון המקורי ועד למועד פרסום דוח זה טרם התקבלו החלטות אופרטיביות בנושא".

לדברי המבקר, מן הראוי שמשרד ראש הממשלה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, ירתמו הן את הרשויות המקומיות והן את מוסדות השלטון האחרים לפעולה מתואמת ומשולבת שתיתן מענה לתהליכי הרס המצוק, בטווח המיידי ובטווח הארוך.

דרך המלך

בהמשך הדוח עוסק המבקר באכיפת חוק התכנון והבנייה במתחם "גן המלך" בשכונת אל-בוסתן בסילוואן. מהבדיקה עולה כי עד שנת 2004 לא פעלה עיריית ירושלים בנחישות מספקת כנגד הבנייה הבלתי חוקית במתחם, ולא הצליחה לבלום אותה בשלביה הראשונים. יתרה מזו, לאחר שהעירייה פעלה להריסת חלק מהמבנים במתחם, היא לא מנעה הקמת מבנים חדשים תחתיהם.

"בשנים 2004-2009", נכתב בדוח, "היא נקטה הליכים שונים בעניין רוב העברות שאותרו במתחם ובהם פעולות פיקוח והגשת כתבי אישום. עם זאת, פעולותיה לא הביאו להשגת תכלית התכנון - מילוי ייעודו של המתחם כשטח פתוח".

בסיכום הפרק קובע המבקר כי "הבנייה הבלתי חוקית במתחם "גן המלך" ובירושלים היא חלק מתופעה רחבה של בנייה בלתי חוקית בכל הארץ. טוב יעשו גורמי האכיפה אם יפעלו לבלימת הבנייה הבלתי חוקית בעודה באבה ובה בעת ינקטו צעדים לעידוד בנייה כחוק ולפי תכניות המתחשבות בצרכיה של כל האוכלוסייה, כגון הכנת תכניות מפורטות שיאפשרו מתן היתרי בנייה תוך שיתוף הציבור בתכנון".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק