רבנים בכירים תומכים באליאור חן

שורה ארוכה של רבנים בכירים ומוכרים בעולם החרדי, בהם בכיר הרבנים הליטאים הרב אלישיב, גיבשה מכתב תמיכה ב"רב" הנאשם בהתעללות בילדים. "אנו מכירים אותו, הוא אדם ישר והגון", הם כותבים. "גדולי ישראל חתמו לאחר שחקרו היטב את המעשה"

מכתב בחתימתם של גדולי הרבנים צפוי להתפרסם בקרוב, ובו יביעו הרבנים אלישיב, שטיינמן, קנייבסקי לפקוביץ ואויערבך, רבנים בכירים ביישוב החרדי ביתר עלית הסמוך למודיעין - את תמיכתם באליאור חן הנאשם בהתעללות חמורה בילדים.

הנוסח המלא של המכתב פורסם ב"הקול החרדי", בראיון מיוחד עם העסקן שפעל בעניין, הרב יוסף ברקוביץ. בין היתר נכתב במכתב: "קוראים אנו בזה, לכל מי שרוח טהרה בקרבו להקמת קרן, לפדיון שבויים עבור האי גברא יקירה, אשר כל ימין עסק בתורה ואשר נימק בכלא מזה כשנתיים והתהפך עליו הגלגל, ביסורים קשים ומרים".

"אנו מכירים אותו כאיש ישר והגון"

והמכתב ממשיך: "היות שאנו מכירים אותו כאיש ישר והגון, מחוייבים אנחנו להוכיח צדקתו, כדי לפדותו מצרת נפשו. אך כאשר הוצאות לזה עולים הון עתק, אנו מבקשים לסייע".

על המכתב חתומים גם רבנים בולטים נוספים בביתר עילית: הרבנים אשר לעמיל כהן, יעקב סופר, יהודה לייב הלשטוק, מנחם קוריץ ואברהם שטרן.

בראיון ב"קול החרדי" אמר ברקוביץ על אליאור חן: "הוא בקיא בגמרא. גדולי ישראל חתמו לאחר שחקרו היטב את המעשה".

כתבות נוספות בנושא:

לראשונה: "הרב המתעלל" אליאור חן מדבר למצלמה

חרדים בלונדון ערכו "מסיבת פדיון שבויים" לאליאור חן