רוצים להיות עורכי דין? הלימודים יימשכו 5 שנים

משרד המשפטים מגבש בימים אלה שינויים במתכונת ובמשך הלימודים לקראת ההסמכה לעריכת דין. החדשות הפחות טובות עבור הסטודנטים: משך הלימודים יתארך ויכלול קורס מעשי. החדשות הטובות: עלות הקורס הופחתה ותעמוד על 500 שקלים בלבד במקום 2,000 שקלים. בניגוד לדרישות לשכת עוה"ד, רוב הסמכויות יישארו בידי שר המשפטים

שנה נוספת ללימודי המשפטים, ארכיון (חדשות 2)

בשורה לסטודנטים ללימודי משפטים: משך הלימודים צפוי להתארך בתקופה הקרובה בשנה אחת שתוקדש להתמחות נוספת, כך החליט שר המשפטים יעקב נאמן. בכך יימשכו הלימודים חמש שנים שבמהלכן ילמדו הסטודנטים לתואר ראשון במשפטים וגם יעברו קורס מעשי של לשכת עורכי הדין.

ההחלטה היא חלק מהמהלך שמתרחש בימים אלה במשרד המשפטים, שבמסגרתו פועלים לגיבוש הנוסח הסופי של חוק לשכת עורכי הדין. בנוסף, ימנה שר המשפטים נציב שיפקח על ההתמחות, ובכך יוציא מידי לשכת עורכי הדין את הפיקוח על המתמחים במהלך התקופה.

לידי "גלובס" הגיע נוסח הצעת החוק הבלתי רשמית ופרטי ההתכתבות בין נאמן לבין הלשכה באשר לפרטי השינוי המוצע. בניגוד לבקשת לשכת עורכי הדין, נאמן מתעקש שהנציב ימונה על-ידי השר. וציין ש"פעילותו תמומן מתקציב הלשכה ולא מאגרות מתמחים".

הסמכויות יישארו בידי שר המשפטים

אך השינוי המשמעותי מבחינת הסטודנטים הוא כאמור הקורס מעשי שהלשכה ביקשה לחייב בו את המתמחים במהלך שנת התמחותם הראשונה. נאמן קיבל את דרישת הלשכה לקיים את הקורס, אך התנגד לעלות שהוצעה וקבע שהמתמחים יחויבו בתשלום של 500 שקלים במקום 2,000. בלשכת עורכי הדין מתכוונים לנסות לשכנע את חברי הכנסת לקבל את עמדתם כי מדובר בסכום לא ריאלי.

עדיין לא ברור מה ייכנסו ההנחיות החדשות לתוקפן אולם הן ייקבעו ברובן על ידי נאמן, שהותיר בידיו את הסמכות לקבוע את נושאי הקורס, משכו, היקף שעות הלימוד ושאר הפרטים הנוגעים לעריכתו. עוד החליט נאמן, שהוועדה הבוחנת האחראית על בחינות ההסמכה, תהיה מורכבת משלושה שופטים, ארבעה עורכי דין, שלפחות אחד מהם יהיה מהשירות המשפטי, ושני מומחים פסיכומטריקנים.