ישראל 2010: 7.5 מיליון תושבים

שנת 2009 מסתיימת מחר, ואוכלוסיית ישראל מונה 7,509,000 מיליון בני אדם, מתוכם 75.4% יהודים. בשנה החולפת נולדו 160,000 תינוקות ו-39 אלף בני אדם מתו. ס"ה נוספו 135,000 בני אדם לאוכלוסייה, 90% מהם בריבוי טבעי

ישראל 2010: עלייה של 1.8% במספר התושבים (חדשות 2)

מחר מסתיים העשור הראשון של המאה ה-21 ועם סופה של שנת 2009 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכשבעה מיליון ו-509 אלף איש. 75.4% מכלל האוכלוסיה הם יהודים, 20.3% ערבים ו-4.3% מוגדרים כ"אחרים". זאת לפי אומדנים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ב-12 החודשים שחלפו אוכלוסיית ישראל גדלה ב-1.8%, זהו הגידול הממוצע לשנה מאז 2003. המשמעות במספרים: 135 אלף נפש נוספו לאוכלוסיה בישראל בשנת 2009, מתוכם כ-121 אלף כתוצאה מריבוי טבעי והשאר מהגירה.

במהלך השנה נולדו 160 אלף תינוקות ומתו קרוב ל-39 אלף איש. 14.5 אלף עולים הגיעו לישראל בשנת 2009, גידול קטן מבשנה שעברה, אז עלו כ-13.7 אלף איש.