"ביחד נעשה ונצליח"

השר הנוכחי לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום ציין בנאומו כי מטרת הוועידה היא לא להפריח סיסמאות, אלא לדון בקשיים ובנושאים הבעייתיים בתחומי החינוך, התיירות וההתיישבות בגליל. השר מאמין כי יש לפעול במגוון תחומים כדי לפתח את הגליל, והוא אופטימי בקשר לדחיפה הכלכלית שמשרד ראש הממשלה ייתן לפיתוח הגליל