יציאת מצרים: הישראלים שבחרו לגור במדבר

בשבוע הבא ניסוב סביב שולחן הסדר ונספר ביציאת מצרים - אותו מסע מפרך שעברו בני ישראל בדרך לארץ המובטחת. רוני דניאל יצא לסייר ביישובים הסמוכים לגבול הדרומי, שם עבר אותו מסלול נודע - מארץ גושן ועד ליריחו