פדופילים מועסקים במוסדות חינוך

למרות החוק האוסר על העסקת פדופילים במשרות הכרוכות בעבודה עם ילדים, גברים שנחשדו ואף הודו בפגיעות בקטינים ממשיכים ללמד במוסדות חרדיים. כיצד הפרצה בחוק מאפשרת זאת?