נוח הררי: "רוב הממשלות בעולם המודרני מנהלות, לא מנהיגות"

קצב האירועים בסוף השבוע האחרון היה מסחרר, משטר כמעט התחלף ושב על כנו בלילה. נוכח השינויים הגיאופוליטיים באירופה בשנים האחרונות אין לנו מה להיות מופתעים - לא מהמהירות שבה מתרחשים התהליכים, וגם לא מעומק השינויים. פרופסור יובל נוח הררי, מהאוניברסיטה העברית, על המציאות המשתנה לנגד עינינו